Γεωργία / Κτηνοτροφία

19Ιούνιος

Τι είναι η υδροπονία - υδροπονική καλλιέργεια

Τι είναι η υδροπονία - υδροπονική καλλιέργεια
Με τον όρο υδροπονία πλέον τανούμε να ονομάζουμε οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός εδάφους. Αυτό συμβαίνει λόγω της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας που αφορά την γεωργική παραγωγή και την παραγωγή τροφίμων γενικότερα. ...