17December

Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τα δίκτυα υπολογιστών είναι συστήματα επικοινωνίας δεδομένων τα οποία ενώνουν δύο ή και περισσότερους ανεξάρτητους η/υ και περιφερειακές συσκευές με καλώδια. Δύο υπολογιστές μπορούν να θεωρηθούν διασυνδεδεμένοι όταν αποκτήσουν τη δυνατότητα να ανταλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα και πληροφορίες. Στην περίπτωση της σύνδεσης μεταξύ η/υ με ασύρματο τρόπο, ονομάζουμε τα δίκτυα «ασύρματα» (WiFi).

 

 

Κατηγορίες Δικτύων

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα δίκτυα υπολογιστών χωρίζονται σε κατηγορίες.

Έκταση (τοπογραφικά)

 • Τοπικό δίκτυο - LAN (Local Area Network)

Το δίκτυο αυτό αφορά υπολογιστές οι οποίοι βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο (σε ένα δωμάτιο, σε ένα κτίριο, η σε ένα γραφείο πχ.), και για τη μεταξύ τους σύνδεση προτιμούνται εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης.

 • Δίκτυο Ευρείας Ζώνης WAN (Wide Area Network)

Είναι το δίκτυο από υπολογιστές που έχουν απόσταση μεταξύ τους (χιλιομέτρων, ή διαφορά πόλης και χώρας

 • Μητροπολιτικόδίκτυο - MAN (Metropolitan Area Network)

Είναι το δίκτυο που υπάρχει πέρα από τα όρια μιας πόλης (η χρήση του έγκειται περισσότερο στα ασύρματα δίκτυα)

 • Λειτουργικό Σύστημα
 • Δίκτυο Windows
 • Δίκτυο Novel (Dos)
 • Δίκτυο appletalk (για η/υ τύπου Macintosh)
 • Δίκτυα TCP/IP
 • Δίκτυα NET/BEUI

Σχεδίαση

 • Δίκτυο που χρησιμοποιεί έναν κεντρικό υπολογιστή ως server
 • Οότιμα δίκτυα

Δίκτυα Υπολογιστών & Πλεονεκτήματα

 Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούμε ένα δίκτυο. Μερικοί από αυτούς είναι:

 • Δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων μέσω δικτύω, δίχως τη χρονοβόρα χρήση USB Sticks και CD

Επιπροσθέτως, μπορούμε να καθορίσουμε ποιες περιοχές στο σκληρό μας δίσκο μπορούν να είναι προσβάσιμες ως κοινόχρηστες και στους υπόλοιπους χρήστες, παραχωρώντας έτσι το δικαίωμα σε άλλους να χρησιμοποιούν η να γράφουν πληροφορίες σ’αυτά.

 • Κοινή χρήση εκτυπωτών

Το συναντάμε συνήθως σε γραφεία ή εταιρίες, σε σχολεία αλλά και σε πανεπιστήμια. Πρόκειται για αυτή τη δυνατότητα των εκτυπωτών να στέλνουν σήμα σε έναν τοπικό υπολογιστή ο οποίος πραγματοποιεί την εκτύπωση σύμφωνα με το σήμα που έλαβε. Έτσι δε χρειάζεται να έχει ο κάθε υπολογιστής το δικό του εκτυπωτή, ούτε να συνδέουμε και να ξεσυνδέουμε συνέχεια τον υπάρχοντα.

 • Κοινή χρήση Internet

Ακόμα, μπορούμε να μοιράσουμε την σύνδεση του διαδικτύου σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου.

 • Σχεδιασμένες Εφαρμογές για πάνω από έναν χρήστη

Αυτή η δυνατότητα μειώνει τη σπατάλη του χρόνου, και αυξάνει την παραγωγικότητα, αφού υπάρχουν εφαρμογές (πχ. Σε λογιστικά προγράμματα) οι οποίες μπορούν να ενημερώνουν την ίδια στιγμή παραπάνω από έναν χρήστες.

 • ΔικτυακέςΣυσκευέςΑποθήκευσης -NAS ( Network Attached Storage)

Είναι η δυνατότητα να αποθηκεύονται οι πληροφορίες από καθέναν από τους χρήστες του εσωτερικού δικτύου ξεχωριστά, με ασφάλεια και σιγουρία. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε παραπάνω από έναν σκληρούς δίσκους, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης να μπορούν να ανακτηθούν τα στοιχεία.

Ασφάλεια δικτύων

Όπως είναι ευρέως γνωστό, πρέπει όλοι οι υπολογιστές για λόγους ασφάλειας, να έχουν εγκατεστημένα προγράμματα antivirus, και ακόμα περισσότερο σε ένα εσωτερικό δίκτυο, όπου με τη μεταφορά των δεδομένων μπορεί να μεταφερθεί ιός από τον έναν υπολογιστή στον άλλον. Έπιβάλλεται ακόμα να έχουμε ενεργοποιημένο ένα Firewall το οποίο σταματάει την είσοδο σε κακόβουλες ιστοσελίδες και ιούς στο διαδίκτυο, ενώ οφείλουμε να ελέγχουμε σε κάθε περίπτωση, τι επίπεδο πρόσβασης έχουμε προσφέρει στους υπόλοιπους υπολογιστές του εσωτερικού δικτύου.

Σχεδιασμός δικτύων

Όλα τα παραπάνω προυποθέτουν φυσικά και το σωστό σχεδιασμό των δικτύων. Για να επιτευχθεί αυτό, και για να μπορέσει το δίκτυο να σας προσφέρει όσα παραπάνω μπορεί, πρέπει να σχεδιαστεί από κάποιον ειδικό και επαγγελματία, έτσι ώστε να μην προκύπτουν συχνά προβλήματα, και να μπορέσει να υπάρξει ασφάλεια και πλήρης λειτουργικότητα.